Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia