Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov nachádzajúcich sa vo vlastníctve obyvateľov