Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kyselica