„Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ dňom 14. 04. 2022 od 15:00 hod.