Vyhl_231_2021 hranice_od 19_07_2021 a ost_materiály ÚVZ SR z 29_týždňa