Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 zo dňa 02_10_2020_40 týždeň