Verejná vyhláška- začatie konania o odstránení stavby