Uznesenie_opatrenia z 3 a 4 týždňa 2021 v súvislosti s koronavírusom