Uznesenie vlády SR_NS aktualizované opatrenia od 17_12_2021 a materiály koronavírus z 50_týždňa