Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

U t v o r e n i e volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   a voľby do samosprávnych krajov v roku 2022 a určenie volebných miestností

„spojené voľby 2022 “                                                                                                

Kyselica

O b e c  /mesto

 

                            

        U t v o r e n i e

volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   a voľby do samosprávnych krajov v roku 2022

a určenie volebných miestností

 

 

1/         Pre voľby do orgánov samosprávy obcí  a samosprávnych krajov v roku 2022 bol utvorených 1 volebný okrskok.

 

 

 

Volebná miestnosť pre volebný okrsok:

 

– č. 1 bude v budove                             Kultúrny dom , 930 30 Kyselica 60

/označenie budovy, názov obce, ulica, orient. číslo/

 

 

 

 

 

V Kyselici dňa 03.08.2022

 

 

 

 

 

 

Katarína Kajdacsyová

Spracoval /a/: meno a priezvisko zamestnanca