Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Symboly obce Kyselica

Obecným zastupiteľstvom boli schválené symboly obce Kyselica (erb, obecná vlajka a pečať) v roku 2004. Boli vysvätené pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky obce v roku 2005. Do heraldického registra Slovenskej republiky bol zapísaný rozhodnutím Heraldickej komisie pri Ministerstve vnútre Slovenskej republiky, číslo zápisu HR 367/K-236/2004 zo dňa 15.12.2004. Erb bol vytvorený na základe prvej známej pečate obce z roku 1852. Symboly erbu sú uložené podľa zásad heraldiky na modrom štíte: v hornej polovici veniec z ruží a pod ním obrnené, šabľou ozbrojené rameno. Modrá farba je farbou jasnej oblohy. Ozbrojené rameno symbolizuje históriu, slobodný, šľachtický pôvod obce a výkon vojenských povinností. Odvodené je z erbu pôvodných známych obyvateľov obce – rodiny Cséfalvayovcov, Kajdacsyovcov a Bittóovcov. Veniec nad ozbrojeným ramenom je symbolom patrónky obce, Svätej Rozálie z Palerma. Veniec ruží na erbe je presnou kópiou venca z oltárneho obrazu miestneho kostola Svätej Rozálie.

Vlajka symbolizuje obec. V minulosti podľa zásad heraldiky, vlajka funkcionovala ako ozdoba erbu, v súčasnej dobe je samostatným symbolom. Vlajka obce postáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce slúži na označenie dokladov a listín vydaných obecným úradom. Obsahom pečate je erb obce s názvom: Obec Kyselica.