ŠÚ SR TT: Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov