Siedma aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19