Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Samospráva

Obec Kyselica je samostatným územným samosprávnym a právnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Kyselica je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Obec Kyselica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Orgánmi obce Kyselica sú: Obecné zastupiteľstvo obce Kyselica a starosta obce Kyselica.