Rozhodnutia o výrube drevín 194/2020-nové konanie 1/2022 a 197/2020 -nové konanie 2/2022