Pozvánka na zasadnutie zasadnutia OZ dňa 23.06.2021