Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2020- Pozor NEVEREJNÉ z dôvodu zmeny opatrení