Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.05.2022