Počet volebných obvodov, počet poslancov a vymenovanie zapisovateľa pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022