Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb:     222 obyvateľov