Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pamiatky obce

V roku 1898 bol obyvateľmi Kyselice postavený kostol na základe sľubu miestnych obyvateľov po skončení moru v roku 1831, ako výraz vďaky svätej Rozálie z Palerma (svätica – ochrankyňa pred nákazlivými chorobami). Na kostole je umiestnená pamätná tabuľa s menami padlých obyvateľov obce vo svetových vojnách 1914 – 1918 a 1939 – 1945 (v roku 1993), a pamätná tabuľa 800. výročia prvej písomnej zmienky obce Kyselica (v roku 2005). Pri vstupe do dediny prichádzajúcich víta tzv. Vitusov kríž, pomenovaný podľa vyhotoviteľa. Kríž bol umiestnený na začiatku 20. storočia.

V roku 1938 miestni obyvatelia, aj za pomoci vtedajšej prezidentskej kancelárie ČSR, si postavili kultúrny dom. Nápis na čelnej stene kultúrneho domu svedčí o vtedajších vzťahoch obyvateľov obce: „összetartás – szeretet“ slov. „súdržnosť – láska“. Kultúrny dom slúžil ako základná škola s triedami 1.–4.,  ale tiež na zhromažďovanie občanov, ako kultúrny stánok miestneho ochotníckeho divadla. V tejto budove je od roku 1993 umiestnený Obecný úrad Kyselica.

Z pôvodných stavieb z 19. storočia v obci sa zachovalo len niekoľko (staršie sa nezachovali), u ktorých je možné určiť približný vek a sú svedkami svojej doby:

rodinný dom so súpisným č. 30 – čiastočne prestavaný, ale zachoval charakter poľnohospodárskej usadlosti z rokov cca. 1850 (pôvodný aj súčasný vlastník rod. Pénzes), teraz neobývaný,

hospodárska budova – sýpka obilia pri rodinnom dome so súpisným č. 8 z roku 1837, udržovaný a užívaný (pôvodný vlastník rod. Štefana Kajdacsy, teraz Juliana Hideghétiová – Pénzesová)

hospodárska budova – sýpka obilia pri rodinnom dome so súpisným č. 14, podobná sýpke pri rod. dome č. 8, odhadom pochádza tiež z 19. storočia  (pôvodný vlastník rod. Miklósa Cséfalvay, teraz Marta Patuczová – Kajdacsy ).