OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Ladislav Both nar.04.09.1996