Oznámenie o konaní zasadnutia OZ Kyselica dňa 06.04.2021