Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenia o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytov obce Kyselica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že

Michal Borbély, nar.1987 bytom Kyselica č.6

má na Obecnom úrade v Kyselici   uloženú zásielky do vlastných rúk.

Zásielku do vlastných rúk si môže prevziať počas úradných hodín na obecnom úrade v termíne od 24.03.2022 do 07. 04. 2022.

 

Odosielateľ zásielky:

Okresný súd Dunajská Streda, Jesenského ul.2

929 01 Dunajská Streda

 

Vyvesené : 24.03.2022

V Kyselici dňa 24.03.2022