Opatrenie ÚVZ SR 7694 z 30_09_2020_prevádzky_HP_40 týždeň