Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020