Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2022