Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných u drobnochovateľov