Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 31.08.2020 od 12.00 hod