Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ dňom 26.05.2020 od 16:00 hod.