ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU