Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v Španielsku a Chorvátsku