Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Ochrana lesov

Aktuálne je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlásený pre celý Trnavský kraj  link : https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/reho/CasZNVP.2020.pdf

ďalej Vám zasielame linky na preventívno-výchovné materiály:
Ochrana lesov pred požiarmi, link: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Ochrana%20lesov%20pred%20poziarmi_2020.pdf

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov,

link: https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/Spalovanie.pdf

V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi kontaktujte a opätovne upozornite vlastníkov lesov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov vo Vašej vecnej a miestnej pôsobnosti na zabezpečenie povinností v zmysle § 6 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencie v znení neskorších predpisov