Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obecný kominár- oznámenie—– Községi kémenyseprő- értesítés

Oznámenie
Obecný kominár, Ing. Takács Tibor Vám oznamuje, že 1. júla, štvrtok 2021 v čase
od 9,00 do 13,00 hodine bude vykonávať kontrolu a čistenie komínov a dymovodov
od spotrebičov palív na plynné a pevné palivo v obci Kyselica.
Zároveň Vám oznamujeme, že túto činnosť vykonáva 15,00 eur / komín.
Objednávky kontroly komínu je možné objednať na telefónnom čísle
0905 / 277 751 vo forme SMS správ: meno a číslo domu.

Értesítés
A községi kéményseprő, Ing. Takács Tibor értesíti Önöket, hogy 2021. július 1.
csütörtökön 9,00 órától 13,00 óráig fogja végezni a gáz és szilárd tüzelésű kémények
és füstelvezetők tisztítását és ellenőrzését.
A kémény ellenőrzésének és tisztitásának ára 15,00 euró / kémény.
A megrendeléseket a  0905 / 277 751 telefonszámon SMS ben: név és házszám.