Nové opatrenie ÚVZ SR_5274_prevádzky_podujatia_platné od 01_júla 2020