Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17.07.2020

Pozvanka OZ 17.07.2020