Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.10.2020- Pozor ZMENA NEVEREJNÉ z dôvodu zmeny opatrení

Pozvánka na zas OZ 16.10.2020