Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ladislav Both nar.04.09.1996