Informácie obyvateľom vašej obce o existencii a dostupnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov.