Informácia k zavedeniu predplatných cestovných lístkov v Trnavskom samosprávnom kraji