Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Falu jelképei – szimbólumai

2004 – ben a képviselő testület jóváhagyta a falu szimbólumait – jelképeit (címer, faluzászló és pecsét), ezek a község első írásbeli említésének 800. évfordulóján lettek felavatva és felszentelve. Szlovák köztársaság címer nyilvántartásába (szl. Heraldický register Slovenskej republiky) a belügyminisztérium Címertani bizottságának (szl.  Heraldická komisia pri Ministerstve vnútre Slovenskej republiky), 2014 december 15. származó   HR 367/K-236/2004 ikt. számú határozata alapján lett bejegyezve.  A címer alapját az első, 1852 – ből származó községi pecsét alkotja. A címerben szereplő jelképek a címertan szabályai szerint vannak elhelyezve: kék színű pajzs felső részében rózsakoszorú és alatta páncélozott kar karddal. Kék szín a tiszta ég színe. Páncélozott kar karddal a falu történelmét, nemesi jogállását és a katonai kötelezettségét  szimbolizálja, a falu családjainak (Cséfalvay, Kajdacsy, Bittó) címereiböl lett eredeztetve. Rozsakoszorú a páncélozott kar felett a falu védőszentjének, palermói Szent Rozáliának a jelképe. A címerben lévő rózsakoszorú pontos másolata a keszölcési Szent Rozália templom oltárképén lévő koszorúnak. 

A címer, faluzászló  és a községi pecsét javaslatának grafikai elkészítésével Novák professzor ajánlása alapján Emília Čisáriková, dénesdi lakhelyű, akadémiai festő lett megbízva. Az  elkészített javaslatok a kéviselőtestület véleményezése után a Szlovák köztársaság belügyminisztériamának keretein belül működő Heraldikai bizottság  megtárgyalta és javasolta, hogy a Keszölcés önkormányzata képviselőtestület határozatával fogadja el.A Keszölcés község képviselőtestülete a címert, a zászlót és a falu pecsétjét javasolt formában 2004 december 16. jóváhagyta.

A címer hivatalos bejegyzéséről szóló okmány fordítása

„Szlovák köztársaság Belügyminisztériuma

Szlovák köztársaság Heraldikai regisztere, Krížkova 7, 811 04 Bratislava

i.sz.. HR 367/K-236/2004                                                                    Pozsony: 2004.12.15

Községi hivatal

polgármester úrnak

930 30 Keszölcés

Tárgy:

Keszölcés község címere

Keszölcés község címerének javaslatát a Szlovák Köztársaság belügyminisztériumának Heraldikai bizottsága megtárgyalta és a javasolta, hogy a képviselőtestület a következő formában fogadja el és kerüljön bejegyzésre a Szlovák köztársaság Heraldikai regiszterébe:

kék pajzson ezüst színű, páncélozott kar arany markolatú ezüst kardal, felette hét ezüstszirmú aranykelyhű rózsából alkotott aranykoszorú.

Keszölcés kőzség zászlaját öt hosszanti sáv négyszínű kombinációja alkotja: sárga 1/8, fehér 2/8, kék 2/8, sárga 2/8 és fehér 1/8 arányban. Zászló méretaránya 2:3 – hoz, három farokkal a végén, tehát két bevágással, melyek a zászló egyharmadáig érnek.

Keszölcés község szimbólumai a Szlovák köztársaság Heraldikai regiszterében K-236/2004 szignatúra alatt vannak bejegyezve.

Aláírva :  PhDr. Peter Kartous, CSc, Szlovák Köztársaság belügyminisztériuma Heraldikai bizottságának elnöke“.

A zászló a falu jelképe. A múltban a heraldikai elveknek megfelelően a zászló a címer díszítéseként működött, jelenleg egy külön szimbólum. A falu zászlaja öt  hosszúkás sávból áll: sárga, fehér, kék, sárga és fehér. A zászlónak 2: 3 képaránya van, és három spiccel végződik, azaz: két bevágással elérve a zászló területének harmadát.

Az önkormányzat pecsétje a hivatal által kiadott dokumentumok azonosítására szolgál. A pecsétet a falu címere és elnevezése: „Obec Kyselica“ alkotja.