Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Polgármester

A falu képviselője és az önkormányzat legmagasabb szintű végrehajtó szerve a falu lakói által választott polgármester. Az önkormányzat polgármestere az önkormányzat törvényes szerve az önkormányzat vagyoni viszonyaiban és az önkormányzat munkavállalói kapcsolataiban. Az adminisztratív és jogi kapcsolatokban ő az igazgatási szerv (a 369/1990. számú törvény 13.§ (5) bekezdésének rendelkezése), az adózási és adóügyi kapcsolatokban ő az adókezelő ( az  511/1992 Számú törvény 1.§ a) és b)).

 A polgármesternek van egy helyettese, akit a polgármester nevez ki teljes időtartamra a képviselő testület tagjaiból. A polgármester-helyettes a polgármestert képviseli távollét esetén vagy ha a feladatok végrehajtására bizonyos okok miatt képtelen. A képviselő testület bármikor visszavonhatja a polgármester képviselőjét.

Keszölcés polgármestere: Orosz Ágošton Erika

Orosz Ágošton Erika a  2018 – 2022 választási időszakra lett választva, mint Keszölcés község polgármestere.

A polgármester az önkormányzat és az önkormányzat legmagasabb végrehajtó szervének képviselője.

A polgármester funkciója nyilvános funkció.

Polgármester fő feladatai:

– összehívja és vezeti a képviselő testület üléseit, aláírja azok határozatait, valamint az általános kötelező érvényű önkormányzati rendeleteket
– biztosítja az általános közigazgatás teljesítményét
– az önkormányzatot állami hatóságokkal, jogi személyekkel és természetes személyekkel kapcsolatban képviseli
– dönt az önkormányzat minden olyan ügyéről, amely nem a közgyűlés számára fenntartott törvény vagy alapszabály
– kiadja az eljárási szabályzatot, az általános iroda szervezeti kódját
– általános jelvényeket használ
– megőrzi a falu zászlóját és falu pecsétjét

Polgármester-helyettes: Mgr. Anita Kudličková