Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Főellenőr

Az önkormányzat főfelügyelője ellenőrzi az önkormányzat hatásköréből eredő feladatainak teljesítését az érvényes jogszabályoknak megfelelően. Az önkormányzat főellenőrének feladatát nem lehet összetéveszteni a képviselői tagok, a polgármester, a testület tagjainak, vagy az önkormányzat más alkalmazottjának a feladataival. A főellenőrt 6 éves időtartamra  a képviselő testület választja vagy visszahívja.

Keszölcés önkormányzatának főellenőre: Ing. Štefan Demian

Az önkormányzat főfelügyelője ellenőrzi:
– az önkormányzat tulajdonjogának, valamint az önkormányzat által külön rendeletek szerint használt vagyonjogok kezelésének és irányításának jogszerűségét, hatékonyságát, gazdaságosságát
– az önkormányzat bevételeit, kiadásait és pénzügyi műveleteit, – kezeli a benyújtott panaszokat és petíciókat,
– ügyel az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, köztük az önkormányzati előírások betartására,
– ügyel a képviselő testület határozatainak végrehajtására,
– az önkormányzat belső szabályzatának betartására és a külön rendeletekben meghatározott egyéb feladatok teljesítésére,

Az önkormányzat főellenőre előterjeszti:
– egyszer fél évente az ellenőrzési terv javaslatát a helyi képviselő testületnek,
– a legközelebbi ülésen az ellenőrzés eredményét
– egyszer évente jelentést az ellenőrzési tevékenységről.

A főellenőr további feladatai:
– szakértői véleményeket készít az önkormányzat költségvetési tervezetéről és az önkormányzat végleges beszámolójának javaslatáról, mielőtt azt a képviselői testület jóváhagyja,
– együttműködik az állami hatóságokkal a gazdasági ellenőrzés területén,
– foglalkozik a panaszokkal, ha egy külön törvény ezt előírja,
– köteles elvégezni a vizsgálatot, ha azt a képviselői testület kéri.