Főellenőr

Az önkormányzat főfelügyelője ellenőrzi az önkormányzat hatásköréből eredő feladatainak teljesítését az érvényes jogszabályoknak megfelelően. Az önkormányzat főellenőrének feladatát nem lehet összetéveszteni a képviselői tagok, a polgármester, a testület tagjainak, vagy az önkormányzat más alkalmazottjának a feladataival. A főellenőrt 6 éves időtartamra  a képviselő testület választja vagy visszahívja.

Keszölcés önkormányzatának főellenőre: Ing. Štefan Demian

Az önkormányzat főfelügyelője ellenőrzi:
– az önkormányzat tulajdonjogának, valamint az önkormányzat által külön rendeletek szerint használt vagyonjogok kezelésének és irányításának jogszerűségét, hatékonyságát, gazdaságosságát
– az önkormányzat bevételeit, kiadásait és pénzügyi műveleteit, – kezeli a benyújtott panaszokat és petíciókat,
– ügyel az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, köztük az önkormányzati előírások betartására,
– ügyel a képviselő testület határozatainak végrehajtására,
– az önkormányzat belső szabályzatának betartására és a külön rendeletekben meghatározott egyéb feladatok teljesítésére,

Az önkormányzat főellenőre előterjeszti:
– egyszer fél évente az ellenőrzési terv javaslatát a helyi képviselő testületnek,
– a legközelebbi ülésen az ellenőrzés eredményét
– egyszer évente jelentést az ellenőrzési tevékenységről.

A főellenőr további feladatai:
– szakértői véleményeket készít az önkormányzat költségvetési tervezetéről és az önkormányzat végleges beszámolójának javaslatáról, mielőtt azt a képviselői testület jóváhagyja,
– együttműködik az állami hatóságokkal a gazdasági ellenőrzés területén,
– foglalkozik a panaszokkal, ha egy külön törvény ezt előírja,
– köteles elvégezni a vizsgálatot, ha azt a képviselői testület kéri.