Harmonogram odvozu odpadu na rok 2020 / Harmonogram a tervezett hulladék elszállításhoz.

Odvoz komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020 (zobraziť harmonogram)