Doplnenie opatrení_aktuálne usmernenia UVZ SR_platné od 10_júna 2020