Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)