Zmluva o zbere a uložení rastlinného dopadu v areály v Šamoríne, časť Šámot