Zmluva o zabezpeceni zberu použitých textilii, odevov a obuvi