Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TT-VO-/10-005 súprava povodňovej záchrannej služny pre hasičské jednotky