Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS